Η λίστα με τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια

Η λίστα με τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια

ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΠΑΝΩΝ

Πέντε ελληνικά πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο, Αθήνας, ΕΜΠ, Κρήτης, Πατρών) βρίσκονται στο καλύτερο 3% της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με μελέτη Ισπανών ερευνητών, αλλά όπως επισημαίνεται δεν είχαν τη βελτίωση που εμφάνιζαν τις περασμένες χρονιές.

Πάντως, για πρώτη φορά, υπάρχουν στο καλύτερο 10% και δύο τεχνολογικά ιδρύματα (TEI Θεσσαλονίκης και TEI Λάρισας).

Η ταξινόμηση των πανεπιστημίων συμπεριλαμβάνει συνολικά 21.250 ιδρύματα παγκοσμίως και στηρίχθηκε σε πέντε κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιεί ερευνητική ομάδα που ανήκει στο ισπανικό κέντρο ερευνών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ομάδας που επεξεργάστηκαν Ελληνες πανεπιστημιακοί, τα πέντε παραπάνω ιδρύματα περιλαμβάνονται στο καλύτερο 3% της παγκόσμιας κατάταξης ενώ το Αριστοτέλειο, βρίσκεται στο καλύτερο 1%. Ακόμη τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα (Αιγαίου, Ιωαννίνων και Δημοκρίτειο Θράκης) βρίσκονται στο καλύτερο 5% της παγκόσμιας κατάταξης.

Θα πρέπει να πάντως να επισημανθεί ότι μεταξύ 2012 και 2013, τα δέκα από τα 23 ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους, αλλά όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, ο αριθμός αυτός έχει περιοριστεί στο μισό.

Η λίστα με τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια

«Δυσκολεύτηκαν»
Συνεπώς, επισημαίνει η ομάδα των ερευνητών, τα ελληνικά ιδρύματα φαίνεται ότι «δυσκολεύτηκαν» την τελευταία χρονιά, δηλαδή, δεν είχαν την αναμενόμενη βελτίωση σε σχέση με άλλες χρονιές. Για πρώτη φορά πάντως εμφανίστηκαν στο καλύτερο 10% της παγκόσμιας κατάταξης δύο ΤΕΙ.

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρέθηκε στη 1.591η θέση κερδίζοντας σε μία χρονιά 1.560 θέσεις. Το ΤΕΙ Λάρισας, βρέθηκε στη 1.948η θέση, και αναρριχήθηκε 1.025 θέσεις.

Αναφορικά με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ορισμένα βελτιώθηκαν σε σχέση με πέρυσι και κάποια άλλα υποχώρησαν.

Συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο είναι στην 194η θέση από την 158η θέση που ήταν πέρυσι, παραμένοντας όμως το καλύτερο ίδρυμα στην Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση από πλευράς ελληνικών ΑΕΙ βρίσκουμε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (268η θέση), το οποίο ανέβηκε 83 θέσεις.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι στην 3η θέση μεταξύ των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και παγκοσμίως στην 417η, υποχωρώντας 48 θέσεις. Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρέθηκε υψηλότερα στη λίστα σε σχέση με πέρυσι και κατατάχθηκε στην 460η θέση από την 516η. Σημαντική ήταν η υποχώρηση για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού από την 327η θέση βρέθηκε στην 556η.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στις 30 πρώτες θέσεις των ελληνικών ΑΕΙ συναντάμε δημόσια ανώτατα ιδρύματα, ενώ οι δομές της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι χαμηλά στη λίστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα ιδιωτικό ίδρυμα δεν βρίσκεται στο πρώτο 20% της παγκόσμιας κατάταξης.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης

Οι Ισπανοί ερευνητές για την κατάταξη των ιδρυμάτων χρησιμοποίησαν την ταξινόμηση του world ranking universities, υποστηρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρξει μία συνολική εικόνα της αξίας των ΑΕΙ.

Οι ερευνητές βασίζονται σε ένα σύνθετο δείκτη κριτηρίων που εξετάζουν τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Ο συνολικός αριθμός ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στην κύρια διεύθυνση Διαδικτύου του πανεπιστημίου, όπως είναι ταξινομημένο από τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης (Google). Αφορά το 20% επί του συνόλου των κριτηρίων.
  • Αξιολογείται η ποιότητα των περιεχομένων μέσω ενός «εικονικού δημοψηφίσματος» που μετρά όλες τις εισερχόμενες συνδέσεις που δέχεται η η βασική διεύθυνση Διαδικτύου του ιδρύματος από τρίτες πλευρές.
  • Αυτές οι συνδέσεις αναγνωρίζουν το κύρος, την ακαδημαϊκή επίδοση, την αξία της πληροφορίας και το αξιόχρηστο των υπηρεσιών (50% επί του συνόλου των κριτηρίων).
  • Η συνολική προσπάθεια για τη δημιουργία ιδρυματικών αποθετηρίων έρευνας αναγνωρίζεται στον συγκεκριμένο δείκτη και λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των κειμένων που δημοσιεύτηκαν σε ειδικές πανεπιστημιακές ιστοσελίδες (15% επί του συνόλου των κριτηρίων).
  • Οι επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάταξη των πανεπιστημίων. Δεν αξιολογείται ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων, αλλά μόνο οι άριστες δημοσιεύσεις σε κάθε επιστημονικό κλάδο.

Mιχάλης Νιβολιανίτης

Εφημερίδα, Έθνος (ένθετα-παιδεία)