και να ΦΤΑΣΕΙΣ ΨΗΛΑ εκεί που έχεις ονειρευτεί..

και να ΦΤΑΣΕΙΣ ΨΗΛΑ εκεί που έχεις ονειρευτεί..

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο αγώνας για την κατάκτηση των στόχων σου είναι μακρύς και δύσκολος. Η επιτυχία σου δεν είναι θέμα τύχης, επιφάνειας και εντύπωσης, αλλά μόχθου, βάθους και ουσίας. Η υλοποίηση των υψηλών στόχων προϋποθέτει όχι μόνο ατομική θέληση αλλά υπεύθυνη προετοιμασία, τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Εδώ και 30 χρόνια υλοποιούμε με την υπεύθυνη εργασία μας ανάλογους υψηλούς στόχους, εγγύηση των λόγων μας οι επιτυχίες των μαθητών μας και η μακρόχρονη πορεία μας στα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε:

  • Έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές που βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά στους μαθητές  μας.
  • Προσωπική επίβλεψη και  επαφή με τους μαθητές μας –συνεργασία και συχνή ενημέρωση γονέων.
  • Εξατομικευμένη διδακτική στήριξη των μαθητών με συμπληρωματικά μαθήματα.
  • Ετήσιος προγραμματισμός  ύλης –διαγωνισμάτων.
  • Αίθουσες προσαρμοσμένες  στα πιο σύγχρονα πρότυπα διδασκαλίας.
  • Ομοιογενή τμήματα.
  • Γραπτές εξετάσεις προσομοίωσης  καθόλη την διάρκεια της χρονιάς (3ωρα διαγωνίσματα στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων )
  • Ειδική μέριμνα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Εκδόσεις βιβλίων και σημειώσεων  υψηλού επιπέδου.