Εισαγωγή επιλαχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Εισαγωγή επιλαχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Από το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22η
Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου
(Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/
και http://www.hcg.gr/,
οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προς κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.:
2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024,
όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2023-2024 προς κάλυψη κενών
θέσεων

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2023-2024 προς κάλυψη κενών
θέσεων

Ανακοίνωση

Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας Α.Ε.Ν.

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση μετεγγραφής


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Κατάταξη επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων

Κατάταξη επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Για να δείτε την εγκύκλιο κατάταξης πατήστε εδώ.
  2. Για να δείτε τον οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξη πατήστε εδώ.
  3. Την ημέρα της κατάταξης οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει:

α. Ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με
την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’ αριθμ. «4»/20 Ιαν 23 του ΓΕΕΘΑ (Παράρτημα «Ζ»)
της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών – τριών, για τις
Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 24 και
επιπλέον πιστοποιητικό γέννησης. Για να δείτε την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’
αριθμ. «4»/20 Ιαν 23 του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ.

β. Mε μέριμνά τους να υποβληθούν σε PCR COVID-19 testτις τελευταίες 72 ώρεςπριν
την παρουσίασή τους στη Σχολή, ανεξαρτήτως τυχόν εφαρμοσθέντος
εμβολιαστικού προγράμματος έναντι COVID-19. Σε περίπτωση θετικού PCR
COVID-19 test δεν παρουσιάζονται στη Σχολή, κατόπιν ενημέρωσης του
Τμήματος Εισαγωγικών Εξετάσεων τηλεφωνικά (210 897 0223, 210 890 4127)
και αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee@sse.gr και προσέρχονται για κατάταξη στη Σχολή με την αρνητικοποίηση του test.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Προκήρυξη Εισαγωγής στις Σχολές Ξεναγών

Προκήρυξη Εισαγωγής στις Σχολές Ξεναγών

εκδόθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η εγκύκλιος εισαγωγής στις σχολές ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία
επιλογής υποβάλλουν από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 στον ειδικό σύνδεσμο
στην ιστοσελίδα https://www.mintour.edu.gr
αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή αίτηση για κάθε Σχολή που επιθυμούν), η οποία
επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει τα προσωπικά
τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), την διεύθυνση
κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΔΕ ή ΠΕ), με βάση
την οποία θα μοριοδοτηθούν.

η Προκήρυξη


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Εξεταστέα ύλη Α και Β ΕΠΑΛ

Εξεταστέα ύλη Α και Β ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα εξεταζόμενα μαθήματα με την τράπεζα θεμάτων για την Α και Β Λυκείου. Επιπλέον ανακοίνωσε τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων και την εξεταστέα ύλη.

Ανακοινώθηκαν ακόμη τα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Προτύπων ΕΠΑΛ για το 2024.

Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου

Εξεταστέα ύλη Β Λυκείου

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα Πρότυπων ΕΠΑΛ


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Πρόγραμμα και Εξεταστικά κέντρα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πρόγραμμα και Εξεταστικά κέντρα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται:

Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9-2023 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-9-2023 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11-9-2023 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
– ΧΗΜΕΙΑ

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 12-9-2023 – ΙΣΤΟΡΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Α2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023

1) Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 9ο ΓΕΛ Αθηνών  της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Τρώων 2, Τ.Κ. 11851, Θησείο, τηλ. 210-3464680) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης (Θ. Σοφούλη- Γ. Παπανδρέου 57, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-412090 και 2310-413976).
2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:
i)  οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,
ii)  οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.
3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023, για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού, θα εξεταστούν στο 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας (Κύπρου & Ψαρρών 28, Τ.Κ. 12132 Περιστέρι, τηλ. 210-5711701).
 

Β1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13-9-2023 ΑΓΓΛΙΚΑ 16:00 μ.μ
ΠΕΜΠΤΗ 14-9-2023 ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ
12:00 μ.μ.
16:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-9-2023 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-9-2023 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 16.00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-9-2023 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 16:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 19-9-2023 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13:30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13:30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 21-9-2023 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16:00 μ.μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
12:00 μ.μ.
16:00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
– των  Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί  2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30 λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.
 

Β2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023

1) Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων, ορίζεται το 9ο ΓΕΛ Αθηνών  της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Τρώων 2, Τ.Κ. 11851, Θησείο, τηλ. 210-3464680)  και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων, ορίζεται το 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης (Θ. Σοφούλη- Γ. Παπανδρέου 57, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-412090 και 2310-413976).
2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:
i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Αττικής, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός του μαθήματος του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Θεσσαλονίκης, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Ειδικά για το μάθημα της Αρμονίας οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν στο εξεταστικό κέντρο του 9ο ΓΕΛ Αθηνών  της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Τρώων 2, Τ.Κ. 11851, Θησείο, τηλ. 210-3464680)  .
Επίσης, για το μάθημα του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι.
3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για τα Ειδικά μαθήματα, θα εξεταστούν στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο ΓΕΛ Μοσχάτου (Λ. Ποσειδώνος 11 & Κωνσταντινουπόλεως, Τ.Κ. 18344, Μοσχάτο, τηλ.210-4812123 και 210-4825538) πλην του μαθήματος Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων που θα εξεταστούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι.

Β3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023

1) Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται στην Αττική, το Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ Αθήνας  (Πετρακογιώργη 1, Τ.Κ. 13122 Ίλιον, τηλ. 210-2384855 και 210-2384479), στο οποίο θα εξεταστούν  όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
2) Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180  Μαρούσι.
Γ. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2023-24 ορίζουμε το διάστημα από την Τετάρτη 13-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 20-9-2023.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

1. Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο» δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 58 εκ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα – καμπάνα κ.λ.π.). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγεθυντικό φακό. Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιεί συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σε διάφορες κλίμακες, ένα : είκοσι, ένα : πενήντα κ.λ.π.), μοιρογνωμόνιο, καθώς και υπολογιστικές μηχανές (κομπιούτερς).
2. Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Για την εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και κρουστά ευρωπαϊκά (κλασσικά – σύγχρονα), τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασής τους. Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους παρτιτούρες και κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, οι εξεταζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσουν (μέσω ενός επιτηρητή) στους εξεταστές ένα καθαρό, χωρίς σημειώσεις, φωτοαντίγραφο με το μουσικό κείμενο των έργων που θα ερμηνεύσουν. Η οδηγία ισχύει για κάθε εξεταζόμενο μουσικό είδος, με εξαίρεση την παραδοσιακή μουσική. Κατ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς να προσκομίσουν παρτιτούρα στους εξεταστές εφόσον δοθεί:
– τίτλος, συνθέτης και ήχος κομματιού για την βυζαντινή και
– συνθέτης, έργο, μέρος, τέμπο για τη λόγια και τη τζαζ.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Πρόσκληση Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ

Πρόσκληση Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ

Πρόσκληση
Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να
παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ),
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας Αττικής, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα
08:00, οι επιτυχόντες/ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 και των τριών
Κατευθύνσεων.

Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη στην Σχολή, πρέπει
να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο
Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ), Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24, καθώς και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών
Κατάταξης Δοκίμων που επισυνάπτεται.

Επιπρόσθετα, για την αποφυγή διασποράς του
COVID-19, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται να προσκομίσουν
βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου PCR COVID-19 test έως και 72 ώρες πριν
την ημέρα παρουσίασής τους για κατάταξη στη Σχολή, ανεξαρτήτως τυχόν
εφαρμοσθέντος εμβολιαστικού προγράμματος έναντι COVID-19.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Εξεταστικά Κέντρα Ελλήνων του Εξωτερικού

Εξεταστικά Κέντρα Ελλήνων του Εξωτερικού

11-08-23 Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις μαθημάτων γενικής
παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής
κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν
στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2023

Από το Υπουργείο
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνονται οι πληροφορίες σχετικά με
τα Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων
προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας
«Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο
εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2023:

A1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


Οι εξετάσεις σ όλα τα μαθήματα, διενεργούνται στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη
σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου. Οι
υποψήφιοι θα παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου τους, από το εξεταστικό κέντρο
στο οποίο θα προσέλθουν για εξετάσεις, την ημέρα έναρξης των εξετάσεων.

Τα εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Γενικής Παιδείας
και Ομάδων Προσανατολισμού
θα λειτουργήσουν :

1) Στην Αθήνα και συγκεκριμένα:

α)39ο ΓΕΛ Αθηνών (Βελβενδού 47,
Άνω Κυψέλη, 11364, τηλ. 2108640412), στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι
των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α μέχρι και Λ

β)2ο ΓΕΛ Γαλατσίου
(Πασσώβ 8, Γαλάτσι, Τ.Κ 11141, τηλ: 2102019500), στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Μ μέχρι και Ω

2) Στη Θεσσαλονίκη και
συγκεκριμένα:

α) 23ο ΓΕΛ
Θεσσαλονίκης
(Κασσάνδρου 17-19, Τ.Κ. 54632, τηλ. 2310278100),
στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α
μέχρι και Μ

β) 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης(Ελένης
Ζωγράφου 4, Τ.Κ. 54634 2310205287) στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των
οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Ν μέχρι και Ω

Α2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Ανακοινώνεται ότι oι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα θα διενεργηθούν στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου. Ειδικότερα:

1)Στην Αθήνα,
ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται το 39ο ΓΕΛ Αθηνών
(Βελβενδού 47, Άνω Κυψέλη, 11364, τηλ. 2108640412

2)Στη Θεσσαλονίκη,
ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται το 23ο ΓΕΛ
Θεσσαλονίκης
(Κασσάνδρου 17-19, Τ.Κ. 54632, τηλ. 2310278100)

Ειδικά για το μάθημα της Αρμονίας
οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν
στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (39ο ΓΕΛ Αθηνών).

Επίσης, για το μάθημα του Ελέγχου Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους από όλη την Ελλάδα
θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

Α3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ».

1) Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται στην Αθήνα, το Μουσικό
Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου
της ΔΔΕ Γ Αθήνας
(Πετρακογιώργη 1, Τ.Κ. 13122, Ίλιον, 210-2384855), στο οποίο θα
εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι.

2) Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και
Γνώση» οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους θα διενεργηθούν στο
κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οδός Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

Α4.Οι υποψήφιοι με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
της ειδικής κατηγορίας
«Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό»,
εξετάζονται (προφορικά) στα μαθήματα γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού
όπως και στα ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, τις ίδιες
ώρες και ημέρες, από επιτροπή που θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στο 1ο
Γυμνάσιο & 1ο Γεν. Λύκειο Μοσχάτου Δ/νσης Δ.Ε. Δ Αθήνας (Λεωφ.
Ποσειδώνος 11 & Κωνσταντινουπόλεως, Μοσχάτο, ΤΚ. 18344) τηλ. 210-4812123,
210 4825538 πλην του μαθήματος του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών
Ικανοτήτων
που θα εξεταστούν στο κτήριο του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι.

Α5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ &
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική
Δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του
εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για
εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ.
έτους 2023-24 θα διεξαχθεί το διάστημα από την Τετάρτη 13-9-2023
μέχρι και την Τετάρτη 20-9-2023
σε επιτροπές στην Αθήνα με έδρα τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας (Μεσογείων
324, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τ.Κ. 15341, τηλ 210-6525347,
210-6396163) και στη Θεσσαλονίκη με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
(Σαπφούς 44,Θεσσαλονίκη
54627-Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-503702, 2310503794) . Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής
δοκιμασίας, προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής στις πρακτικές
δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο
εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται  το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Γ΄ τάξης ημερήσιων και Γ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2023:

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ    ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-9-2023 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                    
ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)
ΤΡΙΤΗ 26-9-2023 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II                                                 
– ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ               
ΤΕΤΑΡΤΗ 27-9-2023 – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ )   
– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ   
– ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  
– ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   
ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2023 – ΥΓΙΕΙΝΗ    
– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
– ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ    
– ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-9-2023 – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  
 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2       
– ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ    
ΣΑΒΒΑΤΟ 30-9-2023 – ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ )  
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   
ΔΕΥΤΕΡΑ 2-10-23 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   

  • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)
  • ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2023-24 έχει ήδη οριστεί το διάστημα από την Τετάρτη 13-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 20-9-2023.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Επιτυχόντες στο Εμπορικό Ναυτικό. Εγγραφή μέχρι 22/8

Επιτυχόντες στο Εμπορικό Ναυτικό. Εγγραφή μέχρι 22/8

Από το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 07η
Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του
Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ.
Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/ και http://www.hcg.gr/,
οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2023-2024, όπως προβλέπεται από το
κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.:
2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444), οι κενές θέσεις
υποψηφίων προερχομένων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) που προκύψαν θα
συμπληρωθούν από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης
Κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Οι εν λόγω
πίνακες υποψηφίων προς κάλυψη των προαναφερόμενων κενών θέσεων θα
αναρτηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η Ανακοίνωση

Εισαγόμενοι Πλοίαρχοι

Εισαγόμενοι Μηχανικοί

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Μετεγγρφής

Στοιχεία Επικοινωνίας


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αλλαγές στα αγωνίσματα αρρένων για τα ΤΕΦΑΑ

Αλλαγές στα αγωνίσματα αρρένων για τα ΤΕΦΑΑ

Από το 2024 ο δρόμος των αρρένων από 400μ. γίνεται 200μ.

Η Υπουργική Απόφαση

Τα νέα όρια είναι τα εξής:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ
ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος σφαίρας 6κ. 50μ. Ελεύθερο
20 μέχρι 25″ 6.20μ. και άνω 14μ. και άνω Μέχρι 29″
19 25″01 – 25″50 6.19μ.-6.05μ. 13.99μ.-13.60μ. 29″01 – 30″00
18 25″51 – 26″00 6.04μ.-5.90μ. 13.59μ.-13.20μ. 30″01 -31″00
17 26″01 – 26″50 5.89μ.-5.75μ. 13.19μ.-12.80μ. 31″01 -32″00
16 26″51 – 27″00 5.74μ.-5.60μ. 12.79μ.-12.40μ. 32″01 – 33″00
15 27″01 – 27″50 5.59μ.-5.45μ. 12.39μ.-12.00μ. 33″01 – 34″00
14 27″51 – 28″00 5.44μ.-5.30μ. 11.99μ.-11.60μ. 34″01 – 35″00
13 28″01 – 28″50 5.29μ.-5.15μ. 11.59μ.-11.20μ. 35″01 – 36″00
12 28″51 – 29″00 5.14μ.-5.00μ. 11.19μ.-10.80μ. 36″01 – 37″00
11 29″01 – 29″50 4.99μ.-4.85μ. 10.79μ.-10.40μ. 37″01 – 38″00
10 29″51 – 30″00 4.84μ.-4.70μ. 10.39μ. – 10.00μ. 38″01 – 39″00
9 30″01 – 30″50 4.69μ.-4.55μ. 9.99μ.-9.60μ. 39″01 -40″00
8 30″51 -31″00 4.54μ.-4.40μ. 9.59μ.-9.20μ. 40″01 -41″00
7 31″01 -31″50 4.39μ.-4.25μ. 9.19μ.-8.80μ. 41″01 -42″00
6 31″51 -32″00 4.24μ.-4.10μ. 8.79μ.-8.40μ. 42″01 -43″00
5 32″01 – 32″50 4.09μ.-3.95μ. 8.39μ.-8.00μ. 43″01 -44″00
4 32″51 – 33″00 3.94μ.-3.80μ. 7.99μ.-7.60μ. 44″01 -45″00
3 33″01 – 33″50 3.79μ.-3.65μ. 7.59μ.-7.20μ. 45″01 -46″00
2 33″51 – 34″00 3.64μ.-3.50μ. 7.19μ-6.80μ. 46″01-47″00
1 34″01 – 34″50 3.49μ.-3.35μ. 6.79-6.40μ. 47″01 -48″00
0 34″51 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48″01 και άνω


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας