χρειάζεται πολύ προσπάθεια και κόπο..

χρειάζεται πολύ προσπάθεια και κόπο..

  •  πρόγραμμα διαγωνισμάτων προσομοίωσης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου
  •  σύστημα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις από την Β΄Λυκείου
  • on line έλεγχος προόδου και απουσιών