Πρόσκληση Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ

Πρόσκληση Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ

Πρόσκληση
Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να
παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ),
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας Αττικής, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα
08:00, οι επιτυχόντες/ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 και των τριών
Κατευθύνσεων.

Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη στην Σχολή, πρέπει
να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο
Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ), Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24, καθώς και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών
Κατάταξης Δοκίμων που επισυνάπτεται.

Επιπρόσθετα, για την αποφυγή διασποράς του
COVID-19, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται να προσκομίσουν
βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου PCR COVID-19 test έως και 72 ώρες πριν
την ημέρα παρουσίασής τους για κατάταξη στη Σχολή, ανεξαρτήτως τυχόν
εφαρμοσθέντος εμβολιαστικού προγράμματος έναντι COVID-19.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας