Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου

exams worth

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΩΡΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΩΡΕΣΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ3ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ3ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ5
ΦΥΣΙΚΗ4ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ3
ΧΗΜΕΙΑ4ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5ΙΣΤΟΡΙΑ3

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ3
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ3