Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου

Μ Α Θ Η Μ Α ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2
Αρχαία Ελληνικά 2