Κωνσταντίνα Τιρεακίδου-Έλεγχος Προόδου-Απουσιολόγιο