Επιτυχόντες στο Εμπορικό Ναυτικό. Εγγραφή μέχρι 22/8

Επιτυχόντες στο Εμπορικό Ναυτικό. Εγγραφή μέχρι 22/8

Από το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 07η
Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του
Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ.
Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/ και http://www.hcg.gr/,
οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2023-2024, όπως προβλέπεται από το
κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.:
2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444), οι κενές θέσεις
υποψηφίων προερχομένων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) που προκύψαν θα
συμπληρωθούν από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης
Κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Οι εν λόγω
πίνακες υποψηφίων προς κάλυψη των προαναφερόμενων κενών θέσεων θα
αναρτηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η Ανακοίνωση

Εισαγόμενοι Πλοίαρχοι

Εισαγόμενοι Μηχανικοί

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Μετεγγρφής

Στοιχεία Επικοινωνίας


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας