Εισαγωγή επιλαχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Εισαγωγή επιλαχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Από το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22η
Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου
(Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/
και http://www.hcg.gr/,
οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προς κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.:
2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024,
όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2023-2024 προς κάλυψη κενών
θέσεων

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2023-2024 προς κάλυψη κενών
θέσεων

Ανακοίνωση

Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας Α.Ε.Ν.

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση μετεγγραφής


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας