Ποια τμήματα απαιτούν «ειδικές εξετάσεις»

Ποια τμήματα απαιτούν «ειδικές εξετάσεις»

Ποια τμήματα απαιτούν «ειδικές εξετάσεις»

 

Για τους περισσότερους αποφοίτους των λυκείων η είσοδος στα ΑΕΙ απαιτεί καλές επιδόσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν όμως και αρκετές χιλιάδες υποψήφιοι που έχουν και πρόσθετα… βάρη.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις στρατιωτικές σχολές και αυτές του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να περάσουν από προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι μουσικές σχολές ζητούν εξέταση στο ειδικό μάθημα αρμονία. Τα τμήματα του Πολυτεχνείου θέλουν εξέταση στο σχέδιο (ελεύθερο και γραμμικό). Προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για τις στρατιωτικές σχολές και τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας (που φέτος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δεχτούν νέους υποψηφίους), ενώ για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.

Σχολές Πλοιάρχων
Όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού-Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του α’ διδακτικού εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρακολούθησης των σχολών αυτών απαιτείται να διαπιστωθεί πριν από την εισαγωγή η ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει καθεμία από τις συγκεκριμένες σχολές. Η διαπίστωση αυτή γίνεται με τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα αρμόδια υπουργεία.

Οι οικείες προκηρύξεις διατίθενται από τα στρατολογικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα και τις κατά τόπους λιμενικές αρχές αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι πάντως για τις παραπάνω σχολές μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα παρακάτω γραφεία:

  • Για τις      στρατιωτικές σχολές από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού Αθήνας (Σόλωνος 34 –      Κολωνάκι) στα τηλέφωνα: για τις σχολές Στρατού 210.36.30.081,      210.36.30.579, για τις σχολές Ναυτικού: 210.36.30.742, 210.36.30.247 και      για τις σχολές της Αεροπορίας: 210.36.30.360 και 210.36.30.076 και      Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 231.085.00.60, 231.089.33.78 και 231.089.32.38,      στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία,
  • Για τις      Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού από τη Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών      (τηλ. 210.4124054, 210.4064192) και το Γραφείο Πολίτη (τηλ. 210.41.91.480,      210.41.91.413) (Ακτή Βασιλειάδη -εντός Λιμένα- Πύλη Ε1 – Πειραιάς), καθώς και      από τη σχετική ιστοσελίδα και τις ίδιες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ελεύθερο – Γραμμικό σχέδιο και Αρμονία

Όσον αφορά στην εξέταση του ειδικού μαθήματος Ελεύθερο σχέδιο, περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος που δίνεται για σχεδίαση.

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος Γραμμικό σχέδιο περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών που δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα. Κατά την εξέταση του ειδικού μαθήματος Αρμονία δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού Αρμονίας.

Ελεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων

Η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση. Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται: α) με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων, β) με τη δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών, γ) με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών, δ) με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων, ε) με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών. Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:

Ανακοινώνεται κατ’ αρχάς στους υποψηφίους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10» έως 12» χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Ειδικότερα η εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:

  • Για την      πρώτη ομάδα (αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων) ακούγεται ο      φθόγγος-αφετηρία χωρίς να ονομάζεται. Ακολουθούν ένα ανιόν διάστημα (1η      ερώτηση) και ένα κατιόν διάστημα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο      ένα ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήματος με αφετηρία τον οξύτερο και      τον βαθύτερο φθόγγο των προηγούμενων ερωτήσεων αντίστοιχα ή με τελείως      διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε      απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήματος.
  • Για τη      δεύτερη ομάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις      συγχορδίες (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση      συγχορδίες μπορεί να είναι: μείζονες, ελάσσονες, μεθ’ εβδόμης, μεθ’      ενάτης, εβδόμης ηλαττωμένης (με ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες      ακούγονται με πραγματικό αριθμό φθόγγων (δηλαδή χωρίς διπλασιασμούς      φθόγγων) και η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο      είδος της συγχορδίας.
  • Για την      τρίτη ομάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση      τέσσερις διαδοχές συγχορδιών (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς      αναγνώριση διαδοχές μπορεί να είναι πτωτικά σχήματα ή άλλες      χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). Η      αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη και οι προς επιλογή      απαντήσεις διατυπώνονται με αναφορά βαθμίδων και με την αντίστοιχη      αρίθμηση μπάσου.