Σχολεία αριστείας ξανά τα Πειραματικά σχολεία

Σχολεία αριστείας ξανά τα Πειραματικά σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και επίσημα το νέο σύστημα εισαγωγής με εξετάσεις

Με εξετάσεις θα εισάγονται από εφέτος οι υποψήφιοι μαθητές στα πειραματικά γυμνάσια και τα πειραματικά λύκεια, όπως ανακοίνωσε επίσημα πριν το μεσημέρι της Τετάρτης το υπουργείο Παιδείας.

Όπως έχει ήδη γράψει το «Βήμα», οι υποψήφιοι μαθητές για το σχολικό έτος 2013-14 θα εισαχθούν μετά από εξεταστική διαδικασία σε τρία μαθήματα από το δημοτικό στο γυμνάσιο και εξεστική διαδικασία από το γυμνάσιο στο Λύκειο σε δυο μαθήματα.
«Επιδιώκουμε την αριστεία σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αξιοποιώντας την αξιολόγηση που διατρέχει όλες μας τις πολιτικές» δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
«Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια με εξετάσεις και επιλέγουμε τους αρίστους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν σε αυτά, μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να φοιτήσουν σε αυτά, επεκτείνοντας το θεσμό και στην επαγγελματική εκπαίδευση, μελετώντας την ίδρυση Προτύπων – Πειραματικών σχολείων, μετά από σχετική αξιολόγηση σε Περιφέρειες της χώρας που δεν λειτουργούσαν μέχρι σήμερα» τόνισε ο υπουργός Παιδείας.
Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας, όπως ανακοίνωσε:
1.      Υλοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια με εξετάσεις (Δοκιμασία με τεστ δεξιοτήτων).
2.      Επεκτείνει τον θεσμό του Προτύπου – Πειραματικού Σχολείου και στην επαγγελματική εκπαίδευση με Τεχνολογικά Πρότυπα σχολεία. Με νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο για το Λύκειο θα ιδρύονται πρότυπα – Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια και μάλιστα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας.
3.      Μελετά την ίδρυση Προτύπων – Πειραματικών Σχολείων (μετά από σχετική αξιολόγησή τους) και στις περιφέρειες: Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.
4.      Ολοκληρώνει τις διαδικασίες της τοποθέτησης των Διευθυντών, αλλά και της επιλογής, μετά από (ειδική για τα Πρότυπα και Πειραματικά) αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που θα υπηρετήσουν στα σχολεία αυτά με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.
Επισημαίνεται ότι από το σχολικό έτος 2013-2014 και εξής:
α) Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα – Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνεται με κλήρωση. Το ίδιο ισχύει και για Πρότυπο – Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο δεν συνδέεται με αντίστοιχο Νηπιαγωγείο (όπως προβλέπεται και σήμερα).
β) Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου των Προτύπων – Πειραματικών Σχολείων θα γίνεται με ειδική δοκιμασία (Τεστ Δεξιοτήτων), ανεξάρτητα από το Σχολείο (Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα) αποφοίτησης των ενδιαφερόμενων μαθητών.
Οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πρότυπο – Πειραματικό Γυμνάσιο θα αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό σχολείο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά.
Οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πρότυπο – Πειραματικό Λύκειο θα εξετάζονται με την ίδια διαδικασία στην Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι για το τεστ δεξιοτήτων δεν θα ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν θα ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση.
Γι’ αυτό, οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη, ούτε να κάνουν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο, θα αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων, καθώς και των εκπαιδευτικών, σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των παραπάνω θεμάτων για τη δοκιμασία των μαθητών, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα και για τα τρία γνωστικά πεδία.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, διεξαγωγής της δοκιμασίας και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών στο πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
Εφημερίδα, Βήμα