«Οδηγός» για την εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

«Οδηγός» για την εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ – ΤΕΙ
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Τους όρους με τους οποίους θα εισαχθούν σε ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων όρισε με εγκύκλιό του, η οποία εκδόθηκε πριν από μερικές ημέρες, το υπουργείο Παιδείας.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α’) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε τμήματα και σε σχολές των ΤΕΙ, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των στρατιωτικών-αστυνομικών και Ναυτικού εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα -δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας- και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Αξιωματικοί Ειδικά για φέτος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. Συγκεκριμένα:

 • Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2013.
 • Για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), οι υποψήφιοι ήδη υπηρετούντες αστυνομικοί θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το αν η σχολή θα δεχτεί υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.
 • Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη πυρονόμους, αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013. Η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Επομένως, όσοι απέκτησαν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’ τα έτη 2011 και 2012 θα μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με το ποσοστό θέσεων 10% για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση τον Φεβρουάριο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις:

 

 • Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά. Οι απόφοιτοι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

Στην Αίτηση-Δήλωση οι υποψήφιοι δηλώνουν:

 • Τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν
 • Αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ)
 • Την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι.

Η Αίτηση-Δήλωση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο λύκειο ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ανακοινωθεί σχετική εγκύκλιος.

Η επιλογή επιστημονικών πεδίων

Ο υποψήφιος της ομάδας Β’ στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει την ίδια περίοδο με τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία, με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Αν το ένα (1) από τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που επιθυμεί να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5ο, τότε πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής». Τα μόριά του θα υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κατά επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Υποψήφιος έχει επιλέξει την ομάδα Β’ και ως μάθημα επιλογής την Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από τα εξής επιστημονικά πεδία :

 • 1ο πεδίο: Θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Χ 0,9) και της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Χ 0,4).
 • 2ο πεδίο: Θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II (Χ 1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).
 • 4ο πεδίο: Θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II (Χ 1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει το 3ο και το 5ο πεδίο, αφού δεν εξετάστηκε πανελλαδικά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων.

Οπως συνάγεται από τα παραπάνω και όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ II, όλοι οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, ανεξαρτήτως του μαθήματος επιλογής που εξετάστηκαν πανελλαδικά, αφού για το 2ο και 4ο πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά II και η Φυσική II, τα οποία ανήκουν στα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β’.

Τι πρέπει να γνωρίζετε Τα μαθήματα και ο υπολογισμός των μορίων

Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ της ομάδας Α’ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ κ.λπ. εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας «Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα» και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησής τους. Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ή Β’) πάρει μέρος, στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας, τομέα και κύκλου, ανεξάρτητα από την επιλογή του κατά το έτος αποφοίτησής του.

Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων.

 • Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ της ομάδας Α’ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα».

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Τα τμήματα αυτά (σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο του 2012) είναι τα εξής:

 • Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική.
 • Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφ. Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α’) που διεκδικούν την εισαγωγή τους ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

 • Για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5
 • Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
 • Για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • Για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2
 • Για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ο μέσος όρος με συντελεστή 2.

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα 1-100 ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο ειδικό μάθημα ή στα ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο) στο καθένα ξεχωριστά, τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στο ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125, στο Γραμμικό Σχέδιο 135 και στα Αγγλικά 150, τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

 • Μαθηματικά: 150 Χ συντελεστή 1,5=225
 • Νεοελληνική Γλώσσα: 120 Χ 1,5=180
 • Μάθημα Ειδικότητας: 130 Χ 3,5=455
 • Μάθημα Ειδικότητας: 170 Χ 3,5=595
 • Συνολικός αριθμός μορίων: 225+180+455+595=1.455 (με άριστα τα 2.000 μόρια).

 

Β) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα, π.χ. Αγγλικά, στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα ως εξής:

 • Αγγλικά:150 Χ 2=300.
 • Συνολικός αριθμός μορίων: 1.455+300=1.755 (με άριστα τα 2.400 μόρια).

Γ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

 • Ελεύθερο Σχέδιο: 125 μέσος όρος Χ 2=130 Χ 2=260.
 • Γραμμικό Σχέδιο: 135.
 • Συνολικός αριθμός μορίων: 1.455+260=1.715 (με άριστα τα 2.400 μόρια).

Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων προκύπτει ως εξής:

 • Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: 120 Χ1,5=180.
 • Συνολικός αριθμός μορίων: 225+180=405 (με άριστα τα 600 μόρια).

Για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα, το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705 και 405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1.000 μόρια).

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Εφημερίδα Έθνος (ένθετα-παιδεία)